facebook

Jakie uprawnienia musi posiadać operator koparki?


Zapotrzebowanie na usługi koparką jest obecnie dość duże, co sprawia, że wiele osób zastanawia się nad zdobyciem kompetencji potrzebnych do pracy jako operator tego sprzętu. Aby móc pracować na tym stanowisku, niewątpliwie trzeba zdobyć stosowne umiejętności i wiedzę, ale nie mniej ważne są też predyspozycje osobowościowe, doświadczenie oraz odpowiedzialność. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, jakie uprawnienia musi posiadać operator koparki.

Uprawnienia operatora koparki

Kwestie związane z pracą operatorów maszyn budowlanych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583).

Kandydat na operatora koparki oraz innych maszyn budowlanych przede wszystkim musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie zawodowe. Kurs może rozpocząć osoba, która ma prawo jazdy kat. B lub C — w zależności od rodzaju maszyny, na którą chce zdobyć uprawnienia. Oprócz tego wymagane jest aktualne świadectwo lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparki.

Jeśli wstępne wymagania są spełnione, przyszły kandydat na operatora koparki musi wziąć udział w szkoleniu. Wyróżniamy trzy podstawowe kategorie uprawnień na koparki:

  • koparki jednonaczyniowe kl. III — uprawnienia na operowanie koparkami o masie całkowitej 25 ton;
  • koparki jednonaczyniowe kl. I — uprawnienia na operowanie koparkami wszystkich typów, niezależnie od mocy, masy itp.,
  • koparkoładowarki kl. III — uprawnienia na operowanie koparkoładowarkami wszystkich typów.

Należy przy tym pamiętać, że praca operatora koparki jest bardzo odpowiedzialna. Osoba wykonująca usługi koparką musi mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i osób przebywających w najbliższym otoczeniu. Konieczne jest przestrzeganie obowiązujących zasad BHP, a także mieć stosowną wiedzę z zakresu kontroli stanu technicznego maszyny oraz podstawowych zabiegów konserwacyjnych.

Wszystkie te cechy posiadają operatorzy koparek pracujący w naszej firmie. Jeśli więc chcesz mieć pewność profesjonalnie wykonanych usług koparką, zapraszamy do kontaktu.

 

Wróć