facebook

Wyburzenie domu. Opis krok po kroku


Wyburzenie domu to proces, który nie może przebiegać wedle własnego widzimisię odpowiedzialnych za niego osób. Musi on być dokonywany wedle ściśle określonych etapów. Tylko wtedy może odnieść skutek i właściwy rezultat. Inaczej jest po prostu bezładny i owocuje samymi nieporozumieniami. Ogólnie rzecz biorąc, wyburzanie przypomina w dużej mierze budowanie. I podczas jednego, i podczas drugiego procesu muszą być przestrzegane określone zasady i musi być zachowana ostrożność.

Czynności administracyjne

Oczywiście każdy proces budowlany składa się nie tylko z właściwych czynności pracowniczych, lecz również z dopełnienia odpowiednich formalności organizacyjnych. Nie inaczej jest w przypadku wyburzenia. Działalność tego typu musi zostać poprzedzona przede wszystkim wydaniem odpowiedniej zgody przez nikogo innego jak właściciela obiektu. Osoba ta ma bowiem prawo wiedzieć, co dzieje się z jej własnością.

Innym dokumentem, który jest niezbędny podczas przygotowań do rozbiórki, jest szkic usytuowania obiektu budowlanego. Pozwala on spojrzeć na budynek w szerszym kontekście – nie tylko bezpośredniej lokalizacji, ale i otoczenia. Czasem sytuacja wymaga również sporządzenia szczegółowego projektu rozbiórki. Tego rodzaju dokument ułatwia przeprowadzenie prac wyburzeniowych.

Właściwe wyburzanie

Dopiero kiedy uzyska się już wszystkie niezbędne pozwolenia, można przejść do właściwych czynności związanych z wyburzeniem. Podstawą do tego działania jest oczywiście odpowiednie ogrodzenie oraz zabezpieczenie terenu. Kiedy przestrzeń jest już odizolowana, można rozpocząć rozbiórkę. Z reguły robi się to, począwszy od okien oraz drzwi. Dopiero po nich przychodzi czas na pokrycie dachowe oraz ściany. Jak widać, wszystko musi mieć więc swoją kolejność. Nie wystarczy wyburzyć dom. Trzeba to jeszcze zrobić z głową. Po całym procesie należy zaś dokładnie uprzątnąć teren po bałaganie, który się narobiło. I w taki właśnie sposób zostaje przygotowane miejsce pod potencjalną nową inwestycję.

Wróć