facebook

Transport kruszyw budowlanych a prawo


Kruszywa budowlane są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Aby jednak mogły zostać wykorzystane w danym przedsiębiorstwie, konieczne jest ich wydobycie, a następnie przetransportowanie. Z uwagi na ich charakterystykę, a więc przede wszystkim sypkość, konieczne jest zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa. O jakich zasadach należy pamiętać? Co w tej kwestii mówi polskie prawo? I dlaczego dostosowywanie się do obwiązujących przepisów jest tak ważne? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Transport kruszywa budowlanego a polskie prawo

Informacje o tym, w jaki sposób należy przewozić kruszywa budowlane znajdują się w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, gdzie w Art. 61. 1. powiedziano, że:

" Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.  

  1. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby: 

1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę; 

2) nie naruszał stateczności pojazdu; 

3) nie utrudniał kierowania pojazdem; 

4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 

  1. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni. 
  2. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. 
  3. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę. "

Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim ostatnią wzmiankę, czyli fakt, że ładunek sypki, do którego z całą pewnością zaliczane są kruszywa, należy przewozić wyłącznie w szczelnej skrzyni ładunkowej. Konieczne jest także dodatkowe zabezpieczenie materiału przed rozsypaniem się na drodze, tak aby nie stanowił on zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Dlaczego prawidłowe przewożenie jest tak ważne?

Jednak czy stosowanie się do wspomnianych wytycznych ma większe znaczenie? Okazuje się, że tak. Pierwszym czynnikiem jest oczywiście to, że niedopełnienie obowiązków może prowadzić do kary, w tym do wysokich mandatów. Przestrzeganie przepisów ma jednak także drugie, znacznie poważniejsze znaczenie. O czym warto pamiętać?

Kruszywa są materiałem sypkim, luźnym i wyróżniającym się dużą masą, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. W czasie transportu na ładunek działają różne siły, które w połączeniu z czynnikami zewnętrznymi mogą powodować zagrożenie zarówno dla kierowcy pojazdu, jak i dla innych uczestników ruchu. Brak odpowiedniego zabezpieczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wysypujące się na jezdnię kruszywo oznacza zmniejszoną widoczność i brak przyczepności dla kierowców poruszających się z tyłu. Z kolei nagłe przesunięcie się materiału na przyczepie wiąże się z potencjalną utratą równowagi pojazdu i utrudnieniami zwłaszcza w czasie hamowania i skręcania. Trzecim czynnikiem jest również fakt, że utracone kruszywo stanowi stratę dla właściciela materiału.

Oprócz stosowania się do zasad zawartych w polskim prawie warto także pójść krok do przodu i wykazywać zwiększoną czujność. Chodzi m.in. o to, by kierowcą pojazdu była osoba wykwalifikowana, która oprócz uprawnień posiada także dużą wiedzę, doświadczenie i umiejętność radzenia sobie w stresowych sytuacjach. Dodatkowo pojazd, którym przewożony jest ładunek powinien być konstrukcją dedykowaną do tego typu zadań.

Wróć