facebook

Różnice między koparką a wywrotką


Koparki i wywrotki są maszynami najczęściej wykorzystywanymi w budownictwie. Maszyny te mają rozmaite zastosowania oraz rodzaje. Czym jednak różnią się między sobą?

Czym jest koparka?

Koparka jest maszyną przeznaczoną do wykonywania robót ziemnych. Jej zadaniem jest oddzielanie urobku i załadunek na wyznaczone maszyny transportowe. Istnieją również koparko-ładowarki, służąca do przeładunku materiałów sypkich, takich jak piasek lub żwir. Koparki mogą mieć różne zastosowania i aby dopasować je do konkretnych robót, mają różną budowę. Każda koparka składa się jednak z podwozia oraz nadwozia, na którym znajduje się silnik, kabina i urządzenia sterujące.

Wyróżnia się kilka rodzajów koparek:

  • przedsiębierne - pracują na poziomie dna wykopu,
  • podsiębierne - nie pracują na dnie wykopu, ale na jego górnej krawędzi,
  • chwytakowe - stosowane do wykonania głębokich wykopów o niewielkich średnicach oraz do prac na terenach nawodnionych,
  • zbierakowe - stosowane do wszystkich rodzajów wykopów, w tym do wykopów wąskich,
  • minikoparki - używane najczęściej ze względu na możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach

Co to jest wywrotka?

Wywrotka jest przyczepą rolniczą, przeznaczoną do przewozu materiałów objętościowych i sypkich, czyli m. in. piasek, żwir, zboża. Transport wywrotką jest bezpieczny dla przewożonych towarów. ze względu na wysokie ścianki zapobiegające wysypaniu się lub wypadnięciu. Skrzynia ładunkowa może przechylać się do tyłu oraz na boki, co umożliwia zrzucenie ładunku w wybranym miejscu. Wyróżnia się dwa rodzaje wywrotek:

  • jednoosiowe - są mniejsze, bardziej zwrotne i nadają się do bardziej okazjonalnego przewozu towarów,
  • dwuosiowe - są większe i bardziej pojemne, co umożliwia przewóz jednorazowo większej ilości materiału, co wykorzystuje się w rolnictwie.

Podsumowując, koparki służą przede wszystkim do wybierania ziemi lub innych materiałów i przenoszenia je na inne miejsce na terenie budowy lub na inny środek transportu, w tym na wywrotkę. Wywrotki służą do transportu towarów i materiałów na większe odległości. Często wykorzystuje się obie maszyny razem, ponieważ koparka ładuje materiał na wywrotkę, która następnie przewozi go w wybrane miejsce.

Wróć