facebook

Rodzaje kruszyw budowlanych


Niezależnie od tego, jaki charakter ma prowadzona przez nas budowa, czy jest to dom jednorodzinny, garaż, chodnik czy taras – przy każdej z nich niezbędne będą kruszywa budowlane. Niemożliwa jest bez nich żadna budowa, a na rynku możemy zaopatrzyć się w różne ich rodzaje do konkretnych zastosowań. Przyjrzyjmy się dziś bliżej rodzajom kruszyw budowlanych i ich krótkiej charakterystyce.

Kruszywa budowlane – czym są?

Mówiąc o kruszywach budowlanych mamy na myśli wszelkiego rodzaju sypkie materiały pochodzenia organicznego bądź mineralnego wykorzystywane głównie w celach budowlanych, lecz nie tylko. Przede wszystkim jednak kruszywa budowlane wykorzystywane są jako główny składnik betonu czy zapraw, jako samodzielne wypełnienie przestrzeni ogrodowej czy sposób na utwardzenie podjazdu bądź ścieżki, ale także jako niezbędna podbudowa pod drogi asfaltowe czy chodniki. Widzimy więc wyraźnie, że znaczenie takich kruszyw w wielu dziedzinach budownictwa jest ogromnie ważne. Jak więc możemy podzielić kruszywa budowlane?

Podział kruszyw budowlanych

Najczęściej stosowanym podziałem kruszyw budowlanych jest ten ze względu na sposób pozyskiwania. Pod tym względem kruszywa możemy podzielić na:

  • Naturalne – kruszywa pochodzenia mineralnego, łamane ze skał (np. grys, miał, kliniec, tłuczeń), skalne rozdrobnione (np. otoczaki, piaski, żwiry, pospółka), które mogą być dodatkowo uszlachetniane poprzez poddanie procesom płukania i przesiewania i pozbycie się zanieczyszczeń pylistych;
  • Sztuczne – uzyskane w sztuczny sposób, w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji kruszyw mineralnych lub odpadowych (np. cegieł czy betonu); takie kruszywa mogą być wypalane (gralit), spiekane (popiołoporyt, glinoporyt, łupkoporyt), autoklawizowane (pregran) bądź naparzane (cegran, stargran);
  • Z recyklingu – pozyskiwanie kruszyw budowlanych tą metodą pozwala na ponowne wykorzystanie w obiegu setek ton gruzu ceglanego i betonowego; w ten sposób ograniczyć można znacząco wydobycie i eksploatację cennych zasobów naturalnych, ale także ilość odpadów budowlanych, co ma także pozytywny wpływ na środowisko.

Kruszywa możemy także podzielić pod względem wielkości ziaren. Wyróżniamy wówczas kruszywa drobne (ziarna mniejsze lub równe 4 mm) i grube (powyżej 4 mm), a także ich mieszankę - kruszywa o ciągłym uziarnieniu. Najmniejsze kruszywa, które przechodzą przez sito 0,063 mm nazywamy “wypełniaczami”. Kruszywa naturalne są z kolei kruszywami pochodzenia lodowcowego lub rzecznego, a ich ziarna osiągają wielkości od 0 do 8 mm. Jeszcze inny podział kruszyw budowlanych dzieli je ze względu na gęstość objętościową. Materiały lekkie charakteryzują się gęstością mniejszą niż 1800 kg/m3, zwykłe mają gęstość w przedziale od 1800 kg/m3 do 3000 kg/m3, natomiast ciężkie - powyżej 3000 kg/m3.

Najpopularniejsze kruszywa budowlane i ich zastosowanie

Skoro znamy już podstawowe kryteria podziału kruszyw budowlanych, zastanówmy się przez chwilę nad konkretnymi materiałami sypkimi wykorzystywanymi najczęściej w budownictwie oraz nad ich zastosowaniem.

Z pewnością najbardziej popularnym kruszywem budowlanym, bez którego właściwie budowa nawet nie ruszy, jest piasek. Przede wszystkim znajduje on zastosowanie jako istotny składnik zapraw cementowych bądź cementowo-wapiennych, gipsowych bądź gipsowo-wapiennych oraz gładzi. Jest także niezbędny do zaprawy murarskiej, tynków i wielu innych zastosowań. Warto zaznaczyć, że do każdej z tych ról powinniśmy wybrać nieco inny rodzaj piasku, patrząc przede wszystkim na wielkość jego ziaren. Im drobniejsze ziarna, tym gładsza będzie powierzchnia wykonana przy użyciu danej zaprawy budowlanej. Piasek będzie też niezastąpiony przy obsypywaniu fundamentów, przygotowywaniu podłoża pod taras, kostkę brukową czy płyty chodnikowe.

Kolejnym popularnym i chętnie wykorzystywanym materiałem sypkim jest żwir. Jego ziarna mogą mieć naprawdę różne wielkości - od 4 aż do 63 mm. Żwir składa się z nieregularnych okruchów skalnych, które mogą pochodzić z kopalni bądź rzeki w odmianie płukanej. Żwir także ma bardzo wiele zastosowań budowlanych. Drobniejsze ziarna idealnie nadają się do produkcji betonu czy zagęszczenia podłoża. Grubsze ziarna możemy wykorzystać, by utwardzić wybraną powierzchnię - na przykład ścieżkę ogrodową, klomb czy podjazd. Żwir nadaje się do tych celów idealnie, ponieważ charakteryzuje się dobrym odprowadzaniem wody, a dzięki temu na naszym podwórku nie będą stały kałuże i nie będzie powstawało błoto.

Sama ziemia także jest bardzo istotnym kruszywem budowlanym. Choć często mamy jej pod dostatkiem, nieraz potrzebujemy jej dowieźć, na przykład po to, by wyrównać teren pod budowę lub dookoła niej. Tłuczeń także doskonale nada się do wyrównywania i utwardzania różnych powierzchni.

Pozostałe kruszywa budowlane mogą pełnić przeróżne funkcje, zależne często jedynie od naszej wyobraźni. Możemy stworzyć z nich piękne dekoracje, ozdobić oczko wodne czy ogród, usypać fantazyjną ścieżkę czy nawet stworzyć domowy kominek.

Wróć