facebook

Jak powstają wykopy pod piwnice


Podstawą domu, który ma służyć na pokolenia, są oczywiście fundamenty. Dlatego pierwszym po planowaniu etapem każdej budowy jest stworzenie płytkiego wykopu pod fundament. Zupełnie inaczej jednak tworzy się wykop gdy dom ma posiadać piwnicę. Taki wykop jest o wiele głębszy i bardziej pracochłonny, ale pozwala na zbudowanie kolejnej kondygnacji i bardzo wydajne powiększenie przestrzeni użytkowej domu. Dlatego w tym artykule pokrótce opisujemy budowę wykopu pod piwnicę.

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem prac?

Wykopy pod fundamenty najlepiej jest wykonywać już na początku kwietnia, co zapewnia większe szanse na odpowiednia pogodę. Przed podjęciem decyzji o budowie piwnicy koniecznością są badania geotechniczne, ponieważ od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania i poziomu wód gruntowych zależy możliwa głębokość wykopów oraz rodzaj fundamentów. Mają one też kluczowy wpływ na to, jak później będziemy zabezpieczać ściany piwnicy przed wodą.

Wytyczanie i ochrona wykopu

Nieodpowiednie warunki lub złe przygotowanie gruntu pod fundament może zakończyć się uszkodzeniem całego domu. Dlatego też prac nie prowadzi się w dni deszczowe, a wykopy podczas obfitych opadów zabezpiecza się folią. Pierwszym krokiem jest wytyczenie fundamentów, a konkretniej ich zewnętrznych krawędzi lub osi ścian zgodnie z projektem domu. Następnie zdejmuje się osobno hummus, i resztę ziemi, wykonując wykop fundamentowy. Polecamy do tego nasze specjalistyczne usługi koparką.

Głębokość i ławy

Wykop powinien sięgać głębokości, na której będą znajdować się ławy. Najczęściej całość wykopu wykonywana jest tylko do górnej granicy ław, a zagłębienia pod same ławy wykopuje się ręcznie, łopatami. Koparki są zbyt mało dokładne, aby zrobić to dobrze bez konieczności poprawek, oraz naruszają strukturę ziemi pod wykopem, co może negatywnie wpłynąć na stabilność fundamentu. Można oczywiście wykonać cały wykop do głębokości dolnej krawędzi ław, jeśli chcemy mieć stabilniejszą, grubą wylewkę betonową na całym obszarze piwnicy. Na koniec ważne jest dokładne wypoziomowanie dna wykopu, ponieważ wtedy łatwiej układa się zbrojenie i zmniejsza ryzyko pękania fundamentu.

Wróć