facebook

Budowa sieci i przyłączy - krok po kroku


Aby móc korzystać z bieżącej wody w budynku, konieczna jest budowa przyłącza wodociągowego lub rozbudowa istniejącej już sieci wodociągowej. Nie jest to jednak proste zadanie, a poza pracami budowlanymi wymaga ono też dokonania wielu formalności. Dlatego też stworzyliśmy prosty poradnik budowy sieci i przyłączy wodociągowych.

Jak zbudować przyłącze wodociągowe krok po kroku?

Proces budowy zawsze zaczyna się od złożenia wniosku o uzyskanie informacji technicznej, a następnie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Gdy uzyska się już niezbędne informacje, można przystąpić do następujących kroków:

  • sporządzenie projektu przyłącza lub sieci wodociągowej;

  • złożenie do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej;

  • zgłoszenie terminu prac budowlanych, przynajmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem;

  • montaż rur wodociągowych oraz studni wodomierzowej i przyłączenie ich do sieci;

  • zlecenie kontroli jakości prac (częściowego odbioru technicznego) przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu;

  • zasypanie wykopów budowlanych;

  • zlecenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a następnie ponownego odbioru technicznego.

Trzeba też pamiętać, że wykopy budowlane mogą niekiedy wymagać dodatkowych zezwoleń, na przykład od zarządcy drogi.

Czy formalności związanych z budową przyłączy wodociągowych trzeba dokonać osobiście?

Warto wspomnieć, że zlecając budowę przyłącza lub sieci wodociągowej odpowiedniej firmie, nie trzeba martwić się o praktycznie żadne formalności. Najlepsze firmy mogą sporządzić projekt przyłączy, złożyć wszelkie wnioski, czy nawet wykonać niezbędne usługi geodezyjne. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele czasu oraz pieniędzy.

Wróć