facebook

Budowa przyłączy w kontekście prawa budowlanego


Choć dla wielu osób jest to uciążliwością, to montując przyłącza wodociągowe trzeba uzyskać niezbędne pozwolenia i dopełnić różnych formalności. Jednak prawo budowlane do kwestii budowy przyłączy podchodzi nieco inaczej, niż do większości prac budowlanych. Jak dokładnie wygląda podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej od strony prawnej?

Czy do budowy przyłączy wodociągowych potrzeba pozwolenia na budowę?

Istnieją aż trzy sposoby na legalną budowę przyłącza wodociągowego. Tak długo, jak prace budowlane nie są sprzeczne z żadnym prawem, przyłącza wodociągowe można budować:

  • na podstawie zgłoszenia budowy – takie zgłoszenie powinno zawierać informacje o miejscu, zakresie i rodzaju prac budowlanych. Ponadto należy do niego dołączyć projekt zagospodarowania działki, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz niezbędne rysunki techniczne;

  • bez zgłaszania budowy do urzędu – w takim wypadku trzeba jednak dostarczyć plan sytuacyjny przyłącza, naniesiony na aktualną mapę przez uprawnionego projektanta;

  • na podstawie pozwolenia na budowę – to rozwiązanie jest możliwe tylko wtedy, gdy przyłącze wodociągowe jest częścią dużego projektu budowlanego.

Oczywiście, przyłącza zawsze muszą być wykonane według ustaleń lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Budowa przyłącza wodociągowego a dodatkowe zezwolenia

Ze względu na przebieg sieci wodociągowej, czasami prace wykopowe i ewentualna niwelacja terenu muszą być przeprowadzone na zewnętrznych posesjach, na przykład na działce sąsiada. W takim wypadku oczywiście trzeba uzyskać pozwolenie na prace budowlanego od właściciela danego terenu, jeszcze przed rozpoczęciem montażu przyłączy. Dotyczy to też dróg publicznych i prywatnych, których rozkopywanie wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Wróć