prace ziemne
transport kruszyw
maszyny budowlane

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Prace budowlane świadczone przez BAJA Wod-Kan opierają się na usługach wywrotkami i koparkami, co pozwala na wykonywanie przyłączy wodnych i rozbudowę (lub przebudowę) sieci kanalizacyjnych na terenie Poznania i okolicznych miejscowości. Często towarzyszą im prace mające za zadanie usunąć nierówności i spadki na działce, czyli niwelacja terenu. Jeśli ziemi na terenie prowadzonych prac jest za mało, by pozbyć się nierówności, Klienci mogą skorzystać z usługi kupna gruntu pod zabudowę, która wykonywana jest w ramach sprzedaży kruszywa. Dostępne są wszystkie rodzaje kruszyw, skuteczne w zasypywaniu zagłębień i podwyższaniu terenu: tłuczeń kolejowy, żwir, piach i ziemia. Kompleksowe działanie firmy obejmuje kopanie fundamentów pod budynki handlowo-usługowe lub domy mieszkalne, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instancję przydomowych oczyszczalni lub kopanie szamb.

Zakres wykonywanych prac wodociągowo-kanalizacyjnych

W zakres świadczonych przez firmę BAJA Wod-Kan usług wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy sieci i przyłączy oraz instalacji przydomowych oczyszczalni lub szamb wchodzi:

• stworzenie projektu sieci i przyłącza wod-kan,

• całkowita obsługa wykonania zadania,

• przeprowadzenie wyburzeń lub wykopów budowlanych,

• niwelacja terenu pod prowadzone roboty ziemne,

• stworzenie projektu organizacji ruchu,

• formalności związane z zajęciem pasa jezdni,

• obsługa geodezyjna.

Prace wykonywane są sprawnie i precyzyjnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i najwyższej jakości. W dorobku firmy znajduje się 10-letnie doświadczenie w pracy dla przedsiębiorstwa wodociągowego w Poznaniu Aquanet S.A.

facebook